Wykorzystanie masy asfaltowej na zimno

Jak wykorzystać asfalt na zimno?

Asfalt na zimno jest rodzajem masy asfaltowej, którą wykorzystuje się do błyskawicznych, trwałych napraw uszkodzeń wszystkich przestrzeni asfaltowych i betonowych. Asfalt na zimno ma zastosowanie w szczególności do naprawy: jezdni (drogi, autostrady), tranzytów kolejowych, torowisk tramwajowych, mostów, parkingów, płyt aerodromów. Bezbłędnie sprawdza się również w aspekcie uzupełniania ubytków po instalacjach: telefonicznych, elektrycznych, hydraulicznych czy gazowych.

Dzięki masie asfaltowej na zimno możliwe jest zlikwidowanie defektów o dowolnym kształcie, wielkości oraz grubości.

Wielką zaletą takiego rozwiązania jest okazja zużycia asfaltu w każdych nieomalże warunkach atmosferycznych. Może być z uznaniem stosowany przy bardzo niskich temperaturach, jakie dochodzą do -45 stopni Celsjusza oraz w warunkach bardzo wielkich temperatur do +60 stopni. Solidne naprawy przestrzeni betonowych oraz asfaltowych mogą być wykonywane nawet zimą.

Asfalt na zimno jest praktyczny w użyciu. Jest to preparat jednoskładnikowy, dostosowany do bezzwłocznego użycia. Wyprzedawany jest w postaci 30 kg pojemników. Przy kładzeniu warstwy asfaltu nie ma potrzeby zastosowania ciężkiego wyposażenia, ani żadnych specjalistycznych narzędzi. Masy asfaltowej nie należy podgrzewać, mieszać, ciąć ani wałować.

Stosowanie asfaltu na zimno nie jest również związane z powstawaniem jakichkolwiek odpadów. Niewykorzystaną cześć masy wolno z powrotem zabrać do pojemników oraz wykorzystać przy następnej okazji. Masa asfaltowa na zimno jest niezwykle wygodna. Z uwagi na krótki i sprawny proces montowania na powierzchni drogowej nie powstają dłuższe przerwy w ruchu ulicznym.

Większa część dostępnych na krajowym rynku preparatów jest sprowadzana z zagranicy. Najlepszej jakości masy asfaltowe na zimno są wytwarzane w Wielkiej Brytanii. Do produkcji stosuje się bazowy surowiec jakim jest Emcol Mixing Liquid. Zespół naukowców regularnie pracuje nad dalszą optymalizacją masy asfaltu na zimno, tak aby jeszcze bardziej polepszyć jego własności.