Wykorzystanie masy asfaltowej na zimno

Jak wykorzystać asfalt na zimno? Asfalt na zimno jest rodzajem masy asfaltowej, którą wykorzystuje się do błyskawicznych, trwałych napraw uszkodzeń wszystkich przestrzeni asfaltowych i betonowych. Asfalt na zimno ma zastosowanie w szczególności do naprawy: jezdni (drogi, autostrady), tranzytów kolejowych, torowisk tramwajowych, mostów, parkingów, płyt aerodromów.

Który piasek do piaskarki?

Piaskarka to charakterystyczne urządzenie, którego zakres działania ma na celu usunięcie rdzy i naleciałości przestrzeni twardych, jak szkło, beton czy metal. Dokonuje tego za pomocą mieszanki sprężonego powietrza oraz ścierniwa, innymi słowy na ogół specjalnie przygotowanego piasku. Wolno stosować ją zarówno do oczyszczania znaczących obiektów, jak oraz przy mniejszych, np. ramach rowerowych czy karoserii samochodu.

Masa asfaltowa na zimno

Masa asfaltowa na zimno, inaczej kompozycja bitumiczna, to budulec który posłużyć może do uzupełniania braków w drogach i układania nowych. Użytkuje się go zarówno przy konstrukcjach dróg, jak i w prywatnych przedsięwzięciach, np. tworzeniu podjazdów, uzupełnianiu powierzchni dookoła studzienek czy dróżek na terenie posiadłości.